NOT: Son başvuru tarihi 29 Ekim Saat 23:59’dur. Öztanıtım mektubunu ve diğer istenen belgeleri belirtilen tarihe kadar gekderuskudar@gmail.com adresine eksiksiz bir şekilde gönderiniz. Lütfen Başvuru Formunu doldurmayı unutmayınız.

ÖZTANITIM MEKTUBU FORMATI

GEK-DER Eğitim Bursu’na başvuran adaylardan 1-2 sayfalık bir Öztanıtım Mektubu istenmektedir. Bu mektubun amacı başvuranların eğitim geçmişlerini, entelektüel ve sanatsal ilgi ve meraklarını ve gelecek hedeflerini öğrenmektir. Programımıza başvurma motivasyonları, heyecanları ve programımıza ne kadar uyum sağlayacakları ise oldukça önemlidir. Zira Eğitim Bursunun en önemli kuralı Eğitim Programımıza gösterilecek olan devamlılıktır. Dolayısıyla Öztanıtım Mektubunuzda bulunması gereken bilgiler;

  • İsim, Soy İsim, Yaşadığınız Şehir
  • Lise Eğitiminiz, Lisedeki Başarılarınız, Katıldığınız Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler
  • Lisede sizi etkileyen entelektüel, sanatçı ve bilim insanları
  • Üniversiteniz
  • Kariyer anlamında gelecek hedefleriniz
  • Sosyal Bilimler ve İktisadi İdari Bilimler alanında ilgilendiğiniz konular ve örnek aldığınız şahsiyetler
  • Programımızı öğrendiğiniz yer, katılma motivasyonuz, beklentileriniz
  • Programı daha iyi bir hale getirmek için görüş ve önerileriniz.

Yukarıdaki bilgileri ihtiva eden bir tanıtım mektubunu Word ya da PDF olarak gekderuskudar@gmail.com adresine istenen diğer bilgilerle birlikte gönderiniz. Öztanıtım mektubunu yukarıda belirtilen sırada yazmanıza gerek yoktur. İstediğiniz kadar yaratıcı olabilirsiniz. Yeter ki başvurunuzu daha iyi değerlendirebilmemiz için yukarıda madde madde belirtilen bilgileri eklemeyi unutmayınız.

Not: 1-2 sayfayı aşmayınız, istenen bilgileri içeren bir metin kaleme alınız, gereksiz bilgi vermekten kaçınınız, kendinizi olabildiğince açık ve öz anlatmaya dikkat ediniz ve son olarak belgenizi belirtilen adrese gönderiniz.

Bursa başvuru gekderuskudar@gmail.com adresine istenilen evrakların eksiksiz gönderilmesiyle tamamlanmış olacaktır. Son başvuru tarihi 29 Ekim Saat 23:59’dur. Eğitim Bursuna hak kazanan adaylarla verdikleri iletişim bilgileri üzerinden şahsen irtibat sağlanacaktır.

Not: Eksik belge ibraz edenlerin başvurusu değerlendirme sürecine girmeden iptal edilecektir. Herhangi bir soru için iletişim mailine yazabilirsiniz. Lütfen GEK-DER Burs Yönergesi, Bursiyerlere Yönelik Program Tanıtım Metni ve Öztanıtım Mektubu Formatını dikkatlice okuyunuz.